Nawigacja strony


asp.szt.Andrzej Zieliński – DZIELNICOWY KPP Głogów – Rejon XV
Rejon służbowy dzielnicowego:
Gmina JERZMANOWA
Punkt Przyjęć–Jerzmanowa
budynek Urzędu Gminy
Jerzmanowa
ul. Lipowa 4
67-222 Jerzmanowa
pokój nr 306 (2 piętro)
tel. 514 825 238
Dyżur dzielnicowego:
poniedziałek 8:00-10:00
wtorek 14:00-16:00
czwartek 14:00-16:00

Szybki kontakt

Sołtys wsi Modła
Marzena Bury

e-mail: m.bury@jerzmanowa.com.pl

Światłowody

Opublikowano: 5 sierpnia, 2019, Kategoria: Bez kategorii

 

 

Ruszyły podłączenia internetu światłowodowego

w naszej gminie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do firmy Kamnet przez Infolinię, która jest czynna od godziny 7:30 do 22:00, w każdy dzień tygodnia.

Każdy z Państwa sam decyduje się na zakres oferowanych usług i sam dopełnia formalności związanych z podłączeniem.

Numer łatwy do zapamiętania  76/740 00 00

Poniżej załączone cenniki.

Cennik 2019 cennik usług dodatkowych

Cennik światłowodowy – BSA-Alias

Cennik TEL

Lista kanałów od 01.06.2019

Regulamin BSA-Alias 2019

Telewizja Światłowodowa w Twoim rytmie – TV cennik 2019

Umowa BSA-Alias 2019

Kontrola posesji pod kątem przyłączy wod.-kan.

Opublikowano: 5 sierpnia, 2019, Kategoria: Bez kategorii

Kontrola posesji pod względem poprawnego korzystania z przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, oraz zakazu wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej informuje, iż w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy od dnia 22 lipca 2019 r. rozpoczyna się sukcesywna kontrola posesji pod względem poprawnego korzystania z przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, oraz zakazu wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Osoby dokonujące kontroli będą posiadać identyfikatory oraz upoważnienie do wejścia na teren posesji w celu wykonania kontroli.

Obowiązujące prawo nakłada na właścicieli posesji obowiązek zagospodarowania wód deszczowych tak, by ich odpływ nie naruszał stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

W myśl obowiązującego prawa spływ deszczówki z posesji nie może być kierowany na sąsiednie działki, ani również na drogi publiczne. Wodę opadową należy zagospodarować na własnym terenie nieutwardzonym, do studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie własnej nieruchomości.

W przypadku stwierdzenia nieświadomego lub umyślnego skierowania wód opadowych na ościenną nieruchomość lub podłączeń wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej w trakcie kontroli, niezwłocznie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Osobom wprowadzającym wody opadowe i drenażowe do systemu gminnej kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Mając na uwadze powyższe, ZGK apeluje i wzywa właścicieli posesji, z których wody opadowe i drenażowe odprowadzane są do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, do natychmiastowego dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.

Wszyscy mieszkańcy i właściciele posesji z terenu gminy Jerzmanowa, którzy do tej pory w sposób bezumowny lub niezgodny z przepisami zrzucali ścieki, mogą ten fakt zgłosić do ZGK w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku. Zgłoszenie w/w faktu w wymienionym terminie gwarantuje podpisanie umowy na usługi bez naliczenia opłat karnych z tytułu bezumownego korzystania z usług. ZGK naliczy wyłącznie opłatę za bezumownie odprowadzone ścieki, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody [Dz. U. z 2002 roku, nr 8, poz. 70].

Pouczenie:

  • 1.Kto nie dopuszcza do wykonania czynności kontrolnych na terenie nieruchomości przyłączonej do sieci podlega karze grzywny do 5 000 zł – Art. 28. Ust. 2. 2) Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
  • 2.Kto nie stosuje się do zakazu wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł – Art. 28. Ust. 4a. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Załączniki:

Informacja cd

Informacja dla mieszkańców

Protokół kontroli

Zarządzenie

Utrudnienia na drodze do Głogowa

Opublikowano: 18 lipca, 2019, Kategoria: Bez kategorii

 

Zajęcia wakacyjne dla dzieci

Opublikowano: 7 czerwca, 2019, Kategoria: Bez kategorii

 

 

Wakacyjne skarpy plakatA3-druk-01

 

3,2,1… START!

Ruszają zapisy na zajęcia wakacyjne organizowane przez GCK w Jerzmanowej.

Wyrusz z nami na poszukiwanie wakacyjnych skarbów!

 

Tego lata zapraszamy dzieci na moc wrażeń i atrakcji podczas trzech tygodniowych turnusów:
8-12 Lipca: Jerzmanowa – sala OSP – plan tygodnia
22-26 Lipca: Jaczów – Wiejski Dom Kultury – plan tygodnia
5-9 Sierpnia: Kurowice 42A – świetlica wiejska – plan tygodnia

W programie:
Rozbrajacze zagadek (gra terenowa)
Lato z ogniskiem,
Poszukiwacze przygód: Warsztaty tkackie w Chrośnicy,
Stara kopalnia w Wałbrzychu,
Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej,
Warsztaty naturalnego barwienia tkanin w Chrośnicy,
Leszno na sprężynce – Park Trampolin,
Mokry czwartek – wyjazd na basen,
Śniadanie na sportowo,
Podwórkowe hece – gry i zabawy z animatorem.

 

ZAPISY TYLKO OSOBIŚCIE W GCK W JERZMANOWEJ
CENA: 50ZŁ

 

Szczegóły, regulamin i karty zgłoszeń dostępne do pobrania poniżej:
REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA JERZMANOWA
KARTA ZGŁOSZENIA JACZÓW
KARTA ZGŁOSZENIA KUROWICE 42A
ZGODA RODZICA – Leszno

Czekamy na Was!

 

Obóz wędrowny

Opublikowano: 17 maja, 2019, Kategoria: Bez kategorii

 

 

oboz__plakat__www

Ruszają zapisy na organizowany w okresie wakacyjnym OBÓZ WĘDROWNY

pn. „Szlakiem wydarzeń historyczno-kulturalnych”

dla dzieci w wieku 12-16 lat.

Jesteś zapalonym poszukiwaczem przygód? Czekają na Ciebie niezapomniane wrażenia, wyjątkowe krajobrazy i zwiedzanie historycznych zamków.

Celem podróży jest Jura Krakowsko – Częstochowska.

Termin wyjazdu 5-14 sierpnia 2019r.

Trasa przebiegać będzie przez  Częstochowę – Olsztyn – Złoty Potok – Jaworznik – Rzędkowice – Ogrodzieniec – Olkusz – Ojców – Kraków.

Zaplanuj wakacje razem z nami!

Szczegółowe informacje pod nr 76 838 43 24

Zjawiskowa gmina – Konkurs fotograficzny

Opublikowano: 1 kwietnia, 2019, Kategoria: Ogłoszenia

 

Konkurs fotograficzny plakatA3-00

Słowem kluczowym tegorocznej edycji konkursu fotograficznego organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej jest słowo „zjawisko” czyli podkreślenie sytuacji oddziaływującej na zmysły w sposób wyjątkowy, może to być zdarzenie wyjątkowe, coś wyróżniającego się (zjawiska pogodowe, architektoniczne, przyrodnicze)­­; sytuacja oddziaływująca na zmysły danej jednostki w sposób wyjątkowy.

Celem konkursu jest zachęcanie fotografujących do dokumentowania życia Gminy Jerzmanowa. Oczekujemy zdjęć ukazujących zjawiskowe, fenomenalne, niepowtarzalne, wyjątkowe widoki, krajobrazy, sytuacje, wydarzenia zachodzące w gminie Jerzmanowa.

Mam nadzieję, że temat zachęci Was do twórczego działania i obserwowania wszystkiego co dzieje się w naszej Gminie w ciągu całego kalendarzowego roku.

Nagrodami w konkursie są: publikacja fotografii w kalendarzu wydawanym przez Gminne Centrum Kultury oraz nagroda pieniężna w wysokości 100zł za każde zwycięskie zdjęcie, które wejdzie w skład kalendarza.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JERZMANOWA

W związku z ogłoszonym przez Dolnośląską Instytucję Pośrednicząca projektu grantowego pn.: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020,