Nawigacja strony


asp.szt.Andrzej Zieliński – DZIELNICOWY KPP Głogów – Rejon XV
Rejon służbowy dzielnicowego:
Gmina JERZMANOWA
Punkt Przyjęć–Jerzmanowa
budynek Urzędu Gminy
Jerzmanowa
ul. Lipowa 4
67-222 Jerzmanowa
pokój nr 306 (2 piętro)
tel. 514 825 238
Dyżur dzielnicowego:
poniedziałek 8:00-10:00
wtorek 14:00-16:00
czwartek 14:00-16:00

Szybki kontakt

Sołtys wsi Modła
Marzena Bury

e-mail: m.bury@jerzmanowa.com.pl

Petycja ws. obwodnicy Głogowa

Opublikowano: 18 października, 2019, Kategoria: Bez kategorii

 

 

Przedstawiam Państwu treść pisma
Radnej Gminy Jerzmanowa Anny Obolewicz
oraz w załączniku treść petycji.

 

Pojawił się problem polegający na tym, że w opracowywanym na zlecenie GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) STEŚ (Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowym) wprowadzono wariant W4 tzw. południowy, który rozważany jest jako prawdopodobny wariant przebiegu obwodnicy Miasta Głogowa.

Ten wariant przewiduje przebieg obwodnicy w sposób przecinający Jaczów
i Ruszowice.

W związku z powyższym na prośbę mieszkańców miejscowości Jaczów, z ich dużym udziałem, opracowałam projekt petycji, którą załączam do pisma.

Uprzejmie informuję, iż petycja a dokładniej jej projekt został przesłany wszystkim Radnym oraz Wójtowi Gminy Jerzmanowa do wiadomości.

Mieszkańcy podjęli inicjatywę związaną ze zbieraniem podpisów pod petycją nie tylko w bezpośredni sposób tj. od domu do domu ale także poprzez organizację w dniu 20.10. spotkania w Jaczowie.

Załączam też link do strony, na której możecie się Państwo zaznajomić
z mapami.

http://www.dk12-glogow.pl/mapy-stes/

Zdaję sobie sprawę, że problem dotyka najbardziej mieszkańców miejscowości Jaczów. Nie mniej uważam, że działając razem możemy osiągnąć więcej. Musimy się wzajemnie wspierać, bo być może inny problem dosięgnie mieszkańców innej miejscowości Naszej Gminy. Wtedy również będę zabiegała
o zdobycie zaangażowania mieszkańców miejscowości Jaczów na rzecz dotkniętej problemem miejscowości.

Z poważaniem

Anna Obolewicz

Radna Gminy Jerzmanowa

Petycja20.DIG

Andrzejki 2019

Opublikowano: 3 października, 2019, Kategoria: Bez kategorii

Andrzejki 2019

 

Zadatek w wysokości 100 zł należy wpłacać do 31 października 2019 r.

Zebranie mieszkańców

Opublikowano: 3 października, 2019, Kategoria: Bez kategorii

 

 

 

 

 

 

Dnia  9 października w środę,  o godz. 18:00

 

zapraszam wszystkich mieszkańców wsi Modła do Świetlicy Wiejskiej w Modłej, Kurowice 42a,  na zebranie  w sprawie  podziału środków finansowych przyznanych naszemu sołectwu na 2020 rok, tzw funduszu sołeckiego.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Opublikowano: 1 października, 2019, Kategoria: Bez kategorii

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

         W związku z pojawiającymi się przypadkami pozostawiania odpadów
w miejscach do tego nieprzeznaczonych (drogi polne, rowy, dawne wyrobiska, miejsca zadrzewione itd.) przypominam, że zgodnie z art. 154 §2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2019 r., poz. 821 ze zm.) kto wyrzuca na nienależący do niego grunt kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany. W przypadku skierowania sprawy do sądu należy liczyć się z surowszymi konsekwencjami karno-administracyjnymi, a nawet karą grzywny do 5000 zł.

Jednocześnie zwracam uwagę, że wbrew powszechnej opinii odpady biodegradowalne (w tym skoszona trawa, liście, gałęzie drzew i krzewów, choinki po okresie świątecznym itp.) – to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów – śmieci, których pozostawianie
w miejscu do tego nieprzeznaczonym zagrożone jest wymienionymi wyżej karami.

Ścięta trawa czy liście niszczą ściółkę, hamują rozwój grzybni oraz uniemożliwiają rozwój roślin z najniższej warstwy. Natomiast gałęzie pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów w razie pożaru stanowią dodatkowe zagrożenie, a wyrzucone do rowu stwarzają niebezpieczeństwo powodziowe. Dlatego przypominam, że najlepszym sposobem zagospodarowania odpadów zielonych jest kompostowanie lub przekazanie ich do lokalnego zakładu utylizacji śmieci.

Filharmonia bez Filharmonii

Opublikowano: 20 września, 2019, Kategoria: Bez kategorii

http://gckjerzmanowa.pl/images_mce/Aktualnosci/2019/FilharmoniaBezFilharmonii/f_f_plakat_www.jpg

 

7 października 2019r. (Poniedziałek) o godz. 18:00,
zapraszamy do szkoły podstawowej w Jaczowie
na koncert pn. „Jak w baroku z niczego robiono coś”
w ramach cyklu koncertów „Filharmonia bez Filharmonii” .

 

Celem festiwalu jest stworzenie albo raczej odtworzenie tradycji regularnej obecności muzyki klasycznej w miejscowościach, które nie mają swoich własnych instytucji kultury muzycznej. Muzykę A. Vivaldiego, H. Purcella
i G. Muffata zagrają dla Państwa zespół Green Kore,
Jesenka Balic Zunic – skrzypce,  Joanna Boślak Górniok – klawesyn.

Więcej o festiwalu na stronie filharmoniabezfilharmonii.pl

Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny.

Rodzinna Współpracownia

Opublikowano: 19 września, 2019, Kategoria: Bez kategorii

http://gckjerzmanowa.pl/images_mce/Aktualnosci/2019/RodzinnaWspolpracownia/rodzinnawspolpracownia_plakat_www.jpg

 

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej oraz autorki projektu zapraszają wszystkich chętnych do udziału w niesamowicie rodzinnej inicjatywie. Rodzinna Współpracownia to wyjątkowe warsztaty dla całej rodziny.

W ramach projektu zapraszamy przede wszystkim rodziców wraz z dziećmi lub dziadków z wnukami do wspólnego tworzenia podczas jesiennych sobót. Każdy warsztat to inny rodzaj aktywności.

05.10.2019:
godz. 11:00 – 14:00 Land Art. cz. 1,
godz. 14:00 – 16:00 – Tworzenie Mandali – uwolnij emocje;

 
19.10.2019:
godz. 11:00 – 14:00 Muzykowanie Djembe – warsztaty bębniarskie,
godz. 14:00 – 16:00 „Zrób sobie książkę” warsztaty introligatorskie;

 
26.10.2019:
godz. 11:00 – 14:00 Land Art. cz. 2,
godz. 14:00 – 16:00 – warsztaty „Motanki” – tworzenie laleczek intencyjnych;

 
09.11.2019:
godz. 11:00 – 14:00 „Zrób sobie książkę” warsztaty introligatorskie cz. 2,
godz. 14:00 – 16:00 Mapa marzeń – warsztaty rozwojowo-artystyczne.

 

MIEJSCE: JERZMANOWA – SALA OSP
ZAPISY: www.bit.ly/wspolpracownia, osobiście w GCK w Jerzmanowej lub pod nr tel. 604 586 145.

Czas wspólnie spędzony z dzieckiem jest najcenniejszą wartością.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019.

I Międzypokoleniowy Turniej Szachowy

Opublikowano: 19 września, 2019, Kategoria: Bez kategorii

 

http://gckjerzmanowa.pl/images_mce/Aktualnosci/2019/TurniejSzachowy/turniej_szachowy__www.jpg

 

W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 10 października 2019r. (czwartek), godz. 16:15 zapraszamy dorosłych i dzieci na szachowe emocje podczas
I Międzynarodowego Turnieju Szachowego, który odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie.

Turniej rozgrywany będzie indywidualnie systemem szwajcarskim zgodnie
z przepisami PZSzach (kojarzony komputerowo) na dystansie 7 rund, tempo gry 10 min. dla każdego zawodnika na partię.

W turnieju mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Jerzmanowa,  którzy dokonają zgłoszenia do dnia 30 września 2019r. przesyłając formularz zgłoszeniowy na adres: kontakt@gckjerzmanowa.pl

Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Regulamin i karta zgłoszenia.

  • Strona 1 z 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >