Nawigacja strony


asp.szt.Andrzej Zieliński – DZIELNICOWY KPP Głogów – Rejon XV
Rejon służbowy dzielnicowego:
Gmina JERZMANOWA
Punkt Przyjęć–Jerzmanowa
budynek Urzędu Gminy
Jerzmanowa
ul. Lipowa 4
67-222 Jerzmanowa
pokój nr 306 (2 piętro)
tel. 514 825 238
Dyżur dzielnicowego:
poniedziałek 8:00-10:00
wtorek 14:00-16:00
czwartek 14:00-16:00

Szybki kontakt

Sołtys wsi Modła
Marzena Bury

e-mail: m.bury@jerzmanowa.com.pl

APEL do hodowców drobiu

Opublikowano: 17 stycznia, 2020, Kategoria: Bez kategorii

 

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

 

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

 

–    zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
–    nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
–    stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
–    stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,
w których utrzymywany jest drób;
– wskazane jest przetrzymywanie drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

 

Przypominany też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

UWAGA ASF

Opublikowano: 22 listopada, 2019, Kategoria: Bez kategorii

 

 

W związku ze stwierdzeniem przypadku afrykańskiego pomoru świń i dzików na terenie powiatu wschowskiego,
powiatowy lekarz weterynarii w Głogowie informuje:

 

Ubój świń na potrzeby własne jest dopuszczalny pod warunkiem, że:

 1. świnia poddawana ubojowi przebywała w gospodarstwie co najmniej 30 dni,
 2. świnia poddana została przedubojowemu badaniu przez lekarza weterynarii,
 3. tusza ubitej świni oprócz badania na włośnie poddana została pełnemu badaniu poubojowemu.

  Bez spełnienia powyższych warunków ubój świń na potrzeby własne jest niedopuszczalny.
  Powiatowy lekarz weterynarii w Głogowie przypomina ponadto, że:
  Jakakolwiek sprzedaż świń bez przeprowadzonego w oresie 24 godzin przed sprzedażą  badania przez lekarza weterynarii oraz zaopatrzenia świni w wymagane świadectwo zdrowia
  Jakiekolwiek zakup sini nie zaopatrzonej w wymagane świadectwo zdrowia są niedopuszczalne.

„E-aktywni mieszkańcy Gminy Jerzmanowa”

Opublikowano: 22 listopada, 2019, Kategoria: Bez kategorii

 

 

Z przyjemnością informujemy Państwa, że gmina Jerzmanowa stała się beneficjentem grantu finansowanego w wysokości 84 tys. zł na realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy Jerzmanowa” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem Projektu jest Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z Fundacją Aktywnych Inicjatyw Rozwoju.

Z myślą o wspieraniu mieszkańców gminy proponujemy działania szkoleniowe celem rozwoju kompetencji cyfrowych. Pozwoli to uczestnikowi w szerszym stopniu korzystać z infrastruktury i usług internetowych, ale też w pełny i świadomy sposób uczestniczyć w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym i obywatelskim. To z kolei pozytywnie wpłynie na rozwój społeczności lokalnej
i jej otoczenia.

Zaplanowano przeszkolenie 150 osób oraz zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć (10 laptopów). Osoby powyżej 25 roku życia mogą wziąć udział w jednym z czterech modułów szkoleniowych:

SZKOLENIE OBEJMUJE BLOKI TEMATYCZNE:

Proces rekrutacji prowadzony będzie w sposób ciągły i  trwać będzie do momentu wyłonienia  ostatecznej liczby uczestników danego szkolenia.

Rejestracji na szkolenie można dokonać na stronie www.fwzr.pl/rezerwacje/ lub osobiście w Urzędzie Gminy Jerzmanowa. Wszelkich informacji na temat uczestnictwa w projekcie oraz zapisów można uzyskać w Urzędzie Gminy Jerzmanowa.

Szkolenia:

 • są bezpłatne i będą odbywały się w Urzędzie Gminy Jerzmanowa,
 • czas szkolenia to godziny przedpołudniowe i popołudniowe w dni powszednie,
 • łączny czas szkolenia to 12 h,
 • wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 76 836 55 40Renata Dziuba,
 • pokój nr 104: Renata Dziuba tel. 76 836 55 40, e-mail: r.dziuba@jerzmanowa.com.pl,
 • sekretariat: tel. 76 836 21 21,
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 z dopiskiem „formularz rekrutacyjny”.

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie projektu:
https://e-aktywni.online/dolnoslaskie-lubuskie/
Skorzystaj z tej szansy już dzisiaj – ilość dostępnych miejsc ograniczona.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach mieszkańców gminy,
a także spoza niej.

Sylwester 2019/2020

Opublikowano: 6 listopada, 2019, Kategoria: Bez kategorii

sylwester 2012

Zapisy i zadatek w wysokości 200,00 zł płatny do 30.11.2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Opublikowano: 1 października, 2019, Kategoria: Bez kategorii

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

         W związku z pojawiającymi się przypadkami pozostawiania odpadów
w miejscach do tego nieprzeznaczonych (drogi polne, rowy, dawne wyrobiska, miejsca zadrzewione itd.) przypominam, że zgodnie z art. 154 §2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2019 r., poz. 821 ze zm.) kto wyrzuca na nienależący do niego grunt kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany. W przypadku skierowania sprawy do sądu należy liczyć się z surowszymi konsekwencjami karno-administracyjnymi, a nawet karą grzywny do 5000 zł.

Jednocześnie zwracam uwagę, że wbrew powszechnej opinii odpady biodegradowalne (w tym skoszona trawa, liście, gałęzie drzew i krzewów, choinki po okresie świątecznym itp.) – to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów – śmieci, których pozostawianie
w miejscu do tego nieprzeznaczonym zagrożone jest wymienionymi wyżej karami.

Ścięta trawa czy liście niszczą ściółkę, hamują rozwój grzybni oraz uniemożliwiają rozwój roślin z najniższej warstwy. Natomiast gałęzie pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów w razie pożaru stanowią dodatkowe zagrożenie, a wyrzucone do rowu stwarzają niebezpieczeństwo powodziowe. Dlatego przypominam, że najlepszym sposobem zagospodarowania odpadów zielonych jest kompostowanie lub przekazanie ich do lokalnego zakładu utylizacji śmieci.

Zajęcia rehabilitacyjne i ruchowe

Opublikowano: 11 września, 2019, Kategoria: Bez kategorii

 

http://gckjerzmanowa.pl/images_mce/Aktualnosci/2019/Fitness_z_GCK/fitness_z_gck.jpg

Ruszamy z zajęciami rehabilitacyjnymi i ruchowymi prowadzonymi przez Edytę Grębską.

Od 9.09.2019r. zapraszamy w każdy Poniedziałek na:  TOTAL BODY WORKOUT  (świetlica wiejska Kurowice 42A) w godz. 18:15-19:15.

W każdy wtorek na ZDROWY KRĘGOSŁUP  (świetlica wiejska Kurowice 42A)
w godz. 17:30-18:30.

Zadbaj o ciało, zdrowy, mocny kręgosłup i idealną postawę ciała.
WSTĘP WOLNY! Po prostu weź ze sobą mate.
Zapraszamy na zajęcia!

 

Światłowody

Opublikowano: 5 sierpnia, 2019, Kategoria: Bez kategorii

 

 

Ruszyły podłączenia internetu światłowodowego

w naszej gminie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do firmy Kamnet przez Infolinię, która jest czynna od godziny 7:30 do 22:00, w każdy dzień tygodnia.

Każdy z Państwa sam decyduje się na zakres oferowanych usług i sam dopełnia formalności związanych z podłączeniem.

Numer łatwy do zapamiętania  76/740 00 00

Poniżej załączone cenniki.

Cennik 2019 cennik usług dodatkowych

Cennik światłowodowy – BSA-Alias

Cennik TEL

Lista kanałów od 01.06.2019

Regulamin BSA-Alias 2019

Telewizja Światłowodowa w Twoim rytmie – TV cennik 2019

Umowa BSA-Alias 2019