Nawigacja strony


asp.szt.Andrzej Zieliński – DZIELNICOWY KPP Głogów – Rejon XV
Rejon służbowy dzielnicowego:
Gmina JERZMANOWA
Punkt Przyjęć–Jerzmanowa
budynek Urzędu Gminy
Jerzmanowa
ul. Lipowa 4
67-222 Jerzmanowa
pokój nr 306 (2 piętro)
tel. 514 825 238
Dyżur dzielnicowego:
poniedziałek 8:00-10:00
wtorek 14:00-16:00
czwartek 14:00-16:00

Szybki kontakt

Sołtys wsi Modła
Marzena Bury

e-mail: m.bury@jerzmanowa.com.pl

Zebranie wiejskie 20 września 2017 godz.18.00

Opublikowano: 13 września, 2017, Kategoria: Informacje

 
 
                             Zapraszam
 
wszystkich mieszkańców naszej miejscowości
 
                      na zebranie wiejskie
 
 
                                        20 września 2017 /środa/ godz.18.00
 
                                            świetlica wiejska Kurowice 42a
 
Tematy:
 
1.Fundusz sołecki na rok 2018 /kwota do wykorzystania 40 000/
2.Spotkanie z przedstawicielem firmy Alianet /dostawca internetu/
3.Sprawy różne
 
                                                                             Sołtys wsi
 
                                                                         Bożena Wójcik

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Opublikowano: 11 września, 2017, Kategoria: Informacje

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Jerzmanowa ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków – zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 tekst jednolity) Wójt Gminy zwraca się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie oświadczenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Jerzmanowa w terminie do 14 września 2017 r.

Oświadczenia o posiadanej przydomowej oczyszczalni ścieków
lub oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym /szambo/ do pobrania na stronie gminy

www.jerzmanowa.com.pl

Harmonogram szczepienia psów przeciwko wścieliźnie

Opublikowano: 1 września, 2017, Kategoria: Informacje

W Modłej szczepienie psów oraz bezpłatne czipowanie  7 września 2017 w godzinach 13.30-15.30

 

001

Informacja „Intertrans” PKS S.A

Opublikowano: 17 lipca, 2017, Kategoria: Informacje

20046583_1772478536101119_4802995329371888592_n

Ankieta wymiana źródeł ciepła

Opublikowano: 11 lipca, 2017, Kategoria: Informacje

Ankieta przeznaczona dla osób planujących przeprowadzenie wymiany tradycyjnego, nie-ekologicznego źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym, na ekologiczne źródło ogrzewania w tym: montaż kotła gazowego, pompy ciepła oraz dla budynków zlokalizowanych poza zasięgiem technicznych możliwości przyłączenia do ogrzewania sieciowego i gazowego – montaż nowoczesnych kotłów V klasy na paliwo stałe.

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO jest to roślina silnie ekspansywna, mająca szkodliwy wpływ na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi i zwierząt.

Bezpłatne szkolenie Liderów

Opublikowano: 7 czerwca, 2017, Kategoria: Informacje

Polska Federacja Zrównoważonego Rozwoju „MERITUM” oraz Stowarzyszenie OSP „Modła Nasz Dom” zapraszają osoby chcące zostać liderami do udziału w bezpłatnym projekcie,

pt. „AKTYWNI na CO DZIEŃ czyli Obywatele w Publicznej Sprawie”.

W załączeniu przedstawiamy niezbędne dokumenty. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 30 czerwca

na adres e-mail: pfzr-meritum@wp.pl

Plakat na strony www

1. Formularz Aktywni na Co dzień MERITUM

2. REGULAMIN AKTYWNI NA CO DZIEŃ – MERITUM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY MERITUM