Nawigacja strony


asp. Andrzej Zieliński – DZIELNICOWY KPP Głogów – Rejon XV
Rejon służbowy dzielnicowego:
Gmina JERZMANOWA
Punkt Przyjęć–Jerzmanowa
budynek Urzędu Gminy
Jerzmanowa
ul. Lipowa 4
67-222 Jerzmanowa
pokój nr 306 (2 piętro)
tel. 514 825 238
Dyżur dzielnicowego:
poniedziałek 8:00-10:00
wtorek 14:00-16:00
czwartek 14:00-16:00

Szybki kontakt

Sołtys wsi Modła
Marzena Bury

e-mail: m.bury@jerzmanowa.com.pl

Modła – sposób na spędzenie wolnego czasu

Opublikowano: 15 sierpnia, 2016

Projekt „Modła – sposób na spędzenie wolnego czasu” obejmuje nw. działania:
1. Pierwszym krokiem będzie przygotowanie promocji naszego projektu w postaci plakatu, którego szablon zostanie opracowany i przekazany do druku.
2. Następnie zostaną zorganizowane dla grupy ok. 30 osób warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej (czas trwania 3 godziny).
3. Kolejna faza projektu zakłada zorganizowanie „Mini spartakiady”, łączącej obchody Dnia Dziecka, Dnia Matki i Ojca. W tym przedsięwzięciu weźmie udział ok. 130 osób, w tym 50 dzieci – czas trwania 8 godzin. Podczas tej imprezy zostanie zorganizowany pokaz ratownictwa wysokościowego prezentowany przez ratowników z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego, połączony z nauką wiązania węzłów wykorzystywanych podczas wspinania. Oprócz tego odbędzie się szereg konkurencji sprawnościowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, turniej piłki siatkowej, różnego rodzaju konkursy rodzinne, wspólne grillowanie i zabawa przy DJ-u. Podczas pikniku zostanie zorganizowany catering dla ok. 130 osób. Do obsługi pikniku będą zaangażowani wolontariusze (10 osób).
4. Kolejny etap projektu to całodniowy wyjazd ok. 50 osób do parku linowego „Tarzan” w Lesznie. Będzie tam można wykorzystać nabytą wiedzę odnośnie wspinaczki wysokościowej.
5. W dalszej części projektu zostaną zorganizowane jednodniowe warsztaty florystyczne dla grupy ok. 20 osób (3 godziny). Uwieńczeniem tego spotkania w późniejszym terminie będzie całodniowy wyjazd ok. 20 osób do Arboretum w Wojsławicach.
Projekt realizowany aktualnie (2016 r.)