Nawigacja strony


asp. Andrzej Zieliński – DZIELNICOWY KPP Głogów – Rejon XV
Rejon służbowy dzielnicowego:
Gmina JERZMANOWA
Punkt Przyjęć–Jerzmanowa
budynek Urzędu Gminy
Jerzmanowa
ul. Lipowa 4
67-222 Jerzmanowa
pokój nr 306 (2 piętro)
tel. 514 825 238
Dyżur dzielnicowego:
poniedziałek 8:00-10:00
wtorek 14:00-16:00
czwartek 14:00-16:00

Szybki kontakt

Sołtys wsi Modła
Marzena Bury

e-mail: m.bury@jerzmanowa.com.pl

Projekt „Zdrowy kręgosłup”

Opublikowano: 15 sierpnia, 2016

Projekt „Zdrowy kręgosłup”.
 
OPIS PROJEKTU:
Zajęcia „Zdrowy Kręgosłup” będą odbywały się 1 raz w tygodniu przez 45 minut od września do grudnia 2016 na świetlicy wiejskiej w Modłej, która jest wyposażona w niezbędne elementy do ćwiczeń: maty, piłki, skakanki, hantle, wałki i inne przyrządy do ćwiczeń. Sala może pomieścić ok. 30 osób. Będą one prowadzone przez instruktora profesjonalnie przygotowanego do prowadzenia zajęć gimnastyczno-korekcyjnych.

UZASADNIENIE PROJEKTU:

Celem projektu Zdrowy Kręgosłup jest aktywizacja sportowa i społeczna mieszkańców wsi oraz poprawa stanu zdrowia. Obecnie będzie realizowany jest 1 rok edycji projektu „Zdrowy Kręgosłup”. Zajęcia te staną jednocześnie się miejscem spotkań mieszkańców wsi i wymiany swoich poglądów, zainteresowań.

Realizacja projektu zakłada bezpłatne zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców wsi Modła poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej. Powadzenie zajęć wpłynie pozytywnie przede wszystkim na promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej potrzebnej do rozwoju i zachowania zdrowia każdego człowieka. Propozycja bezpłatnych zajęć rekreacyjno-sportowych umożliwia dużej liczbie mieszkańców osiągnięcie optymalnej aktywności ruchowej na terenie wsi Modła.