Nawigacja strony


asp.szt.Andrzej Zieliński – DZIELNICOWY KPP Głogów – Rejon XV
Rejon służbowy dzielnicowego:
Gmina JERZMANOWA
Punkt Przyjęć–Jerzmanowa
budynek Urzędu Gminy
Jerzmanowa
ul. Lipowa 4
67-222 Jerzmanowa
pokój nr 306 (2 piętro)
tel. 514 825 238
Dyżur dzielnicowego:
poniedziałek 8:00-10:00
wtorek 14:00-16:00
czwartek 14:00-16:00

Szybki kontakt

Sołtys wsi Modła
Marzena Bury

e-mail: m.bury@jerzmanowa.com.pl

GŁOGÓW „Blisko czy daleko?”

Opublikowano: 19 września, 2019, Kategoria: Bez kategorii

 

http://gckjerzmanowa.pl/images_mce/Aktualnosci/2019/GlogowBlisko_czy_daleko/glogowbliskoczydaleko_www.jpg

Zapraszamy do udziału w kolejnej inicjatywie dofinansowanej w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne.

Tym razem autorki projektu proponują poznawanie kultury i historii naszego regionu poprzez spotkanie z pasjonatem głogowskiej historii i przewodnikiem po Głogowie Ireneuszem Dominiakiem oraz trzy wyjazdy do Głogowa w celu zwiedzania i poznawania historii zabytków miasta.

Na SPOTKANIE pn. „Głogowskie metamorfozy” z Ireneuszem Dominiakiem zapraszamy Państwa
4.10.2019r. na godz. 17:00 do świetlicy wiejskiej w Gaikach. WSTĘP WOLNY.

W programie także wyjazdy i zwiedzanie Głogowa:

1. 05.10.2019r – godz. 11:00-13:00 – Synagoga, Plac i pomnik Wilhelma, Neptun, pozostałości dawnego ZOO

2. Muzeum Archeologiczno Historyczne w Głogowie – stałe i aktualne wystawy, budynek koszarowy.

3. Stare Miasto, Fosa, wejście na wieżę ratuszową.

Zapisy na wycieczki: osobiście w świetlicy wiejskiej w Gaikach od pn. do pt.
w godz. 15:30-19:30 lub w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jerzmanowej
pod nr tel. 76 831 22 87

Zapraszamy do zapisów ilość miejsc ograniczona.

Zakonnica w Przebraniu

Opublikowano: 11 września, 2019, Kategoria: Bez kategorii

 

http://gckjerzmanowa.pl/images_mce/Aktualnosci/2019/Zakonnica_w_Przebraniu/zakonnica_w_przebraniu_plakatgck.jpg

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej zaprasza na spektakl

„Zakonnica w Przebraniu”,

 

który odbędzie się 4.10.2019r. o godz. 19:00 w Teatrze Muzycznym
w Poznaniu.

Musical na podstawie słynnego filmu Zakonnica w przebraniu z 1992 roku
z Whoopi Goldberg w roli głównej. Autorem muzyki jest Alan Menken
(Piękna i bestia, Sklepik z horrorami, Gazeciarze), laureat nagrody Tony oraz zdobywca ośmiu statuetek Amerykańskiej Akademii Filmowej.
Za Zakonnicę w przebraniu został nominowany pięciokrotnie do Tony Awards,
w tym za najlepszy musical.

Koszt biletu 80 zł/os.

 
Koszty transportu pokrywa GCK w Jerzmanowej.
Więcej o spektaklu na stronie Teatru Muzycznego
Zapisy i szczegółowe informacje w Gminnym Centrum Kultury w Jerzmanowej pod numerem telefonu 76 838 43 24.

 

FOTO-spotkania

Opublikowano: 11 września, 2019, Kategoria: Bez kategorii

 

http://gckjerzmanowa.pl/images_mce/Aktualnosci/2019/foto_spotkania/foto_spotkania_plakat.jpg

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej zaprasza oraz autor projektu zapraszają do na FOTO-SPOTKANIA. Warsztaty z zawodowymi fotografami
i pasjonatami fotografii.

To kolejny z zwycięskich projektów realizowanych w ramach Jerzmanowskich Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Jerzmanowa w ramach programu
Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. Projekt odbywać się będzie w okresie 16.09-20.10.2019r w miejscowości Gaiki w świetlicy wiejskiej.

Zakończony zostanie wystawą fotografii uczestników warsztatów w dniu 27.10.2019 połączoną z integracja mieszkańców i poczęstunkiem.

Zapraszamy do zapisów osobiście na świetlicy wiejskiej w Gaikach
od Pn. do Pt. w godz. 15:30-19:30.

Pierwsze spotkanie organizacyjne już 9.09.2019 o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Gaikach.

Zapraszamy do zapisów!

Zajęcia rehabilitacyjne i ruchowe

Opublikowano: 11 września, 2019, Kategoria: Bez kategorii

 

http://gckjerzmanowa.pl/images_mce/Aktualnosci/2019/Fitness_z_GCK/fitness_z_gck.jpg

Ruszamy z zajęciami rehabilitacyjnymi i ruchowymi prowadzonymi przez Edytę Grębską.

Od 9.09.2019r. zapraszamy w każdy Poniedziałek na:  TOTAL BODY WORKOUT  (świetlica wiejska Kurowice 42A) w godz. 18:15-19:15.

W każdy wtorek na ZDROWY KRĘGOSŁUP  (świetlica wiejska Kurowice 42A)
w godz. 17:30-18:30.

Zadbaj o ciało, zdrowy, mocny kręgosłup i idealną postawę ciała.
WSTĘP WOLNY! Po prostu weź ze sobą mate.
Zapraszamy na zajęcia!

 

Bądzowski Zlepek Ceramicznych Wspomnień

Opublikowano: 5 września, 2019, Kategoria: Bez kategorii

 

 

badzowski_zlepekceramicznych_plakata3.jpg

 

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej

oraz autor projektu zapraszają na

Bądzowski Zlepek Ceramicznych Wspomnień.

 

To jeden z zwycięskich projektów realizowanych w ramach Jerzmanowskich Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Jerzmanowa w ramach programu
Dom Kultury + Inicjatywy lokalne.

Projekt ma na celu ocalenie od zapomnienia historii o bądzowskiej cegielni
i związanych z nią dawniej, mieszkańcach Bądzowa.

Już 7.09.2019r. od godz. 16:00 zapraszamy na teren cegielni w Bądzowie
na pierwsze spotkanie podczas którego odbędzie się zwiedzanie terenu cegielni
z Antonim Bokiem – historykiem i regionalistą.

28.09.2019r. – Warsztaty lepienia z gliny w świetlicy wiejskiej w Bądzowie cz.1.

12.10.2019r. – Warsztaty lepienia z gliny w świetlicy wiejskiej w Bądzowie cz.2. (więcej informacji i zapisy już wkrótce)

20.10.2019r. godz. 16:00, świetlica wiejska w Bądzowie – Cegielniane wspomnienia – impreza wieńcząca projekt, podczas której odbędzie się prezentacja filmu, wystawa dawnych fotografii oraz prac warsztatowych połączona z spotkaniem integracyjnym wokół ogniska.

Poznaj historię bądzowskiej cegielni!

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Światłowody

Opublikowano: 5 sierpnia, 2019, Kategoria: Bez kategorii

 

 

Ruszyły podłączenia internetu światłowodowego

w naszej gminie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do firmy Kamnet przez Infolinię, która jest czynna od godziny 7:30 do 22:00, w każdy dzień tygodnia.

Każdy z Państwa sam decyduje się na zakres oferowanych usług i sam dopełnia formalności związanych z podłączeniem.

Numer łatwy do zapamiętania  76/740 00 00

Poniżej załączone cenniki.

Cennik 2019 cennik usług dodatkowych

Cennik światłowodowy – BSA-Alias

Cennik TEL

Lista kanałów od 01.06.2019

Regulamin BSA-Alias 2019

Telewizja Światłowodowa w Twoim rytmie – TV cennik 2019

Umowa BSA-Alias 2019

Kontrola posesji pod kątem przyłączy wod.-kan.

Opublikowano: 5 sierpnia, 2019, Kategoria: Bez kategorii

Kontrola posesji pod względem poprawnego korzystania z przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, oraz zakazu wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej informuje, iż w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy od dnia 22 lipca 2019 r. rozpoczyna się sukcesywna kontrola posesji pod względem poprawnego korzystania z przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, oraz zakazu wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Osoby dokonujące kontroli będą posiadać identyfikatory oraz upoważnienie do wejścia na teren posesji w celu wykonania kontroli.

Obowiązujące prawo nakłada na właścicieli posesji obowiązek zagospodarowania wód deszczowych tak, by ich odpływ nie naruszał stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

W myśl obowiązującego prawa spływ deszczówki z posesji nie może być kierowany na sąsiednie działki, ani również na drogi publiczne. Wodę opadową należy zagospodarować na własnym terenie nieutwardzonym, do studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie własnej nieruchomości.

W przypadku stwierdzenia nieświadomego lub umyślnego skierowania wód opadowych na ościenną nieruchomość lub podłączeń wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej w trakcie kontroli, niezwłocznie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Osobom wprowadzającym wody opadowe i drenażowe do systemu gminnej kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Mając na uwadze powyższe, ZGK apeluje i wzywa właścicieli posesji, z których wody opadowe i drenażowe odprowadzane są do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, do natychmiastowego dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.

Wszyscy mieszkańcy i właściciele posesji z terenu gminy Jerzmanowa, którzy do tej pory w sposób bezumowny lub niezgodny z przepisami zrzucali ścieki, mogą ten fakt zgłosić do ZGK w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku. Zgłoszenie w/w faktu w wymienionym terminie gwarantuje podpisanie umowy na usługi bez naliczenia opłat karnych z tytułu bezumownego korzystania z usług. ZGK naliczy wyłącznie opłatę za bezumownie odprowadzone ścieki, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody [Dz. U. z 2002 roku, nr 8, poz. 70].

Pouczenie:

  • 1.Kto nie dopuszcza do wykonania czynności kontrolnych na terenie nieruchomości przyłączonej do sieci podlega karze grzywny do 5 000 zł – Art. 28. Ust. 2. 2) Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
  • 2.Kto nie stosuje się do zakazu wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł – Art. 28. Ust. 4a. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Załączniki:

Informacja cd

Informacja dla mieszkańców

Protokół kontroli

Zarządzenie