Nawigacja strony


asp.szt.Andrzej Zieliński – DZIELNICOWY KPP Głogów – Rejon XV
Rejon służbowy dzielnicowego:
Gmina JERZMANOWA
Punkt Przyjęć–Jerzmanowa
budynek Urzędu Gminy
Jerzmanowa
ul. Lipowa 4
67-222 Jerzmanowa
pokój nr 306 (2 piętro)
tel. 514 825 238
Dyżur dzielnicowego:
poniedziałek 8:00-10:00
wtorek 14:00-16:00
czwartek 14:00-16:00

Szybki kontakt

Sołtys wsi Modła
Bożena Wójcik
tel. 697 028 738
e-mail: soltys@modla.pl

Zapytanie ofertowe na wznowienie granic działki

Opublikowano: 18 marca, 2011, Kategoria: Ogłoszenia

Gmina Jerzmanowa ma zamiar zlecić wykonanie wznowienia granic odcinka działki o nr geod. 190 (droga) położonej w obrębie Kurowice-Modła zgodnie z zakresem na załączniku mapowym.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 marca 2011 roku do godz. 1500 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Jerzmanowej ul. Głogowska 7 lub przesłać drogą e-mail na adres: sekretariat@jerzmanowa.com.pl.

Oferta powinna zawierać całkowity koszt wykonania usługi wraz z podaniem terminu realizacji.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jerzmanowa Uchwały Nr LI/332/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.

Zapisy dzieci do przedszkoli

Opublikowano: 15 marca, 2011, Kategoria: Informacje

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Jerzmanowej ogłasza zapisy dzieci w wieku 3 – 6 lat do przedszkola na rok szkolny 2011/2012. Karty zgłoszenia można pobierać od dnia 15 marca 2011r. Wypełnione karty proszę składać do dnia 15 kwietnia 2011r. do godz.15:00